top of page
Kurzy-tantra-masaze-a-terapi

Kurz tantrickej masáže a tantrických terapií

- Tantra sexualitu nepotláča, ale ani ju nevyzdvihuje, proste ju použije ako niečo prirodzené -

Tantrické masáže

Kurz tantrickej masáže je určený pre ľudí (masérov aj nemasérov), ktorí sa chcú naučiť dávať tantrickú masáž, taktiež chcú sami v sebe prijať sexualitu, ako niečo prirodzené. 

Tantrické kurzy nie sú vhodné pre ľudí, ktorí majú vedomé traumy z minulosti ohľadne sexuality.

 

Tu odporúčam prejsť najskôr niektorými z individuálnych tantrických terapií. (vaginálne mapovanie, body de-armouring) V kurze sa síce dotkneme aj práce so svojou vlastnou sexuálnou energiou, avšak nebude to terapia ani hlboká práca s individuálnymi traumami. 

white-decorative-lines-1611134.png

Tantrické terapie

Kurzy tantrických terapií sú pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť svoje tantrické skúsenosti o dávanie terapií, ako je vaginálne mapovanie, análne mapovanie, či  tantrické odblokovanie tela (tantric body de-armouring)  Budeme sa učiť miesta na tele, ktoré môžu byť tzv. spúšťače. To znamená že sú schopné uvoľniť nahromadený stres na emočnej, fyzickej či mentálnej úrovni.

Dávajúci sa však nezameriava,  len na stláčanie bodov. Jeho úlohou je zotrvať vo svojom strede, v prítomnosti, so schopnosťou vnímať ľudské telo, ako jazyk podvedomia, ktoré nás samo naviguje.

 

Dávať tantrické terapie znamená, byť schopný podporovať pri uvoľňovaní zablokovaného stresu na fyzickej, mentálnej či emočnej úrovni. Preto dávajúci musí byť schopný držať priestor, byť pevný vo svojom strede (prítomnosť), empatický a schopný nenechať sa ovládať svojimi emóciami. 

white-decorative-lines-1611134.png

1. Tantrický kurz práca so svojou sexuálnou energiou a dávanie tantrickej masáže

Vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí sa chcú viac otvoriť v oblasti sexuality a zároveň vedieť poskytovať tantrickú masáž, či už svojim klientom, alebo partnerom

Práca so sebou:

 • Práca so svojou vlastnou sexualitou- t.j. naučiť sa prežívať sexualitu generovanú zvnútra a nie z okolia

 • Objaviť, kde sa nachádzam v oblasti sexuality, čo sa týka viny, strachu, hanby.

 • Zameranie pozornosti na telo, na prítomnosť

 • Cvičenia, ktoré nám pomôžu spojiť sa so svojím telom, svojimi zmyslami s využitím sexuálnej energie

Práca s klientom:

 • Pochopenie princípu tantrického zobúdzania tela a zmyslov  „tantra  masáže“

 • Úvodný rozhovor a hranice

 • Vhodne a nevhodné oleje, aróma-mágia

 • Zásady hygieny

 • Úvodný rituál

 • Aktivácia tela a práca s dychom, pohybom, zvukom

 • Uvoľňovanie napätia v tele cez rôzne formy dotykov a vnemov za použitia rôznych predmetov na zobudenie a zvedomenie tela

 • Zobúdzanie citlivosti pokožky klienta mäkkými predmetmi

 • Formy olejových dotykov - energetizujúce, zmyselné, ukľudňujúce

 • Možné niektoré prvky Kahuny 

 • Ukončenie - prijatie, rešpekt

 • Rozhovor po masáži

 

 

Cena kurzu 568-, €

Po absolvovaní  Tantra kurzu I. budete schopní poskytnúť celú tantra masáž s úplným  postupom umenia dotyku, ktorý nezahŕňa intímnu masáž. Taktiež sa dotknete práce so svojou vlastnou sexuálnou energiou.

Možnosť kurzu pre jednotlivca:

 • individuálny prístup, v dohodnutom termíne, ktorý vám vyhovuje. Obsah individuálneho kurzu I. bude zameraný len na prácu s klientom.

181943_1.png

Miesto konania je v Martine.

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo emailom.
 

Termíny 2024

 • Kurz L1 bude 22-25.8.


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónne číslo: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

11. Kurz tantrickej masáže intímnych častí
(po absolvovaní Tantra kurzu 1.)

Obsah Tantra kurzu:

 • Zhrnutie, masáže a princípy z tantrického kurzu 1. 

 • Erotogénne zóny a stupeň citlivosti danej zóny

 • Pochopenie princípov dotyku a masáže intímnych miest   

 • Masáž Intímnych častí (joni, lingam) - rozdielnosť dotykov u muža a u ženy

 • Masáž prostaty, masáž konečníka a ich význam

 

 

Cena kurzu 568-, €

181943_1.png

Možnosť kurzu pre jednotlivca:

 • individuálny prístup, v dohodnutom termíne, ktorý vám vyhovuje. Obsah individuálneho kurzu II. bude zameraný len na intímnu masáž, masáž prostaty a konečníka

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo emailom.

 

Termíny 2024:

 • 19-22.9.Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónne číslo: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

111.Kurz Extra 

Obsah Tantra kurzu:

 • Pochopenie princípu tantrického zobúdzania tela a zmyslov  „tantra  masáže“

 • Úvodný rozhovor a hranice

 • Vhodne a nevhodné oleje, aróma-mágia

 • Zásady hygieny

 • Úvodný rituál

 • Aktivácia tela a práca s dychom, pohybom, zvukom

 • Uvoľňovanie napätia v tele cez rôzne formy dotykov a vnemov za použitia rôznych predmetov na zobudenie a zvedomenie tela

 • Zobúdzanie citlivosti pokožky klienta mäkkými predmetmi

 • Formy olejových dotykov - energetizujúce, zmyselné, ukľudňujúce

 • Masáž Intímnych častí (joni, lingam) - rozdielnosť dotykov u muža a u ženy

 • Masáž prostaty, masáž konečníka a ich význam

 • Ukončenie - prijatie, rešpekt

 • Rozhovor po masáži

 

 

Cena kurzu 568-, €

Skupinka pre 4-6 osôb.

Po absolvovaní kurzu 100€ zľava na videokurz tantrickej masáže.

181943_1.png

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo emailom.

 

Termíny 2024:

 • 25-28.7.2024


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

V. Kurz Tantrické terapie
(po absolvovaní Tantra kurzov 1. a 11.)

Obsah Tantra kurzu:

 • Zhrnutie predošlých kurzov 

 • Prejdenie si vonkajšieho odblokovania tela 

 • Tantrické odblokovanie tela - vnútorné

 • Vaginálne mapovanie, joni de-armouring

 • Análne mapovanie, análny de-armouring

 • Mapovanie prostaty, de-armouring prostaty

 

 

Cena kurzu 568-, €

Skupinka pre 4-6 osôb.

Po absolvovaní kurzu 100€ zľava na videokurz tantrickej masáže.

181943_1.png

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo emailom 

 

Termíny 2024:

 • 17-20.10


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

Možnosť kurzu pre jednotlivca:

 • individuálny prístup, v dohodnutom termíne, ktorý vám vyhovuje. Obsah individuálneho kurzu III. bude zameraný len na vonkajšie body používané k tantrickému odblokovaniu tela

white-decorative-lines-1611134.png

1V. Kurz Tantrické terapie intímne časti

Obsah Tantra kurzu:

 • Zhrnutie Tantra kurzu 1. a 2.  

 • Cvičenia, ktoré nám pomôžu  znova sa napojiť na svoje telo

 • Tantrická masáž s prvkami Kahuny 

 • Pochopenie princípov tantrických terapií  

 • Tantric Body De-armouring - Tantrické odblokovanie tela vonkajšie

 • Aktivácia tela a práca s dychom pohybom a zvukom

 • Technika stláčania jednotlivých bodov a dôležitosť vedomej prítomnosti

 • Rozoznanie stratégie tela vyhnutiu sa emócii

 • Dôležitosť vytvorenia bezpečného priestoru

 • Udržiavanie telo aktivované a v prítomnosti

 • Dôležitosť nevpúšťania svojich vlastných emócií

 • Praktické videá bodov na vonkajší de-armouring

 

 

Cena kurzu 568-, €

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo emailom 

 

Termíny 2024:

 • 1š-15.12

 • podľa požiadaviek pre ľudí, čo už absolvovali nejaký tantrický retreat alebo kurz u nás 


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

Kurz pre páry

Obsah Tantrického kurzu pre páry:

 • Kurz je zhotovený podľa individuálnych požiadaviek pre konkrétny pár

 • môžete sa naučiť dávať si vzájomne tantrickú masáž, masáže joni, lingamu či prostaty

 • často si to partneri doprajú, ako darček pre seba

Cena kurzu 568-, €/ 1 deň

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo emailom 

 

Termíny 2024:

 • podľa požiadaviek individuálne 

 • výuka trvá jeden deň, ak sa učí dávať jeden z páru. Ak obaja tak dva dni, závisí od toho, čo všetko sa chcete naučiť. Čas cca od 10.00 - 18.00 s prestávkou na obed.


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

Kurzy Tanra masáží
kurzy-tantrickych-terapii
kurz-tantra-terapii
bottom of page