Kurz tantrickej masáže a tantrických terapií

- Tantra sexualitu nepotláča, ale ani ju nevyzdvihuje, proste ju použije ako niečo prirodzené -

Tantrické masáže

Kurz tantrickej masáže je určený pre ľudí (masérov aj nemasérov), ktorí sa chcú naučiť dávať tantrickú masáž, taktiež chcú sami v sebe prijať sexualitu, ako niečo prirodzené. 

white-decorative-lines-1611134.png

Tantrické terapie

Kurzy tantrických terapií sú pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť svoje tantrické skúsenosti o dávanie terapií, ako je vaginálne mapovanie, análne mapovanie, či  tantrické odblokovanie tela (tantric body de-armouring)  Budeme sa učiť miesta na tele, ktoré môžu byť tzv. spúšťače. To znamená že sú schopné uvoľniť nahromadený stres na emočnej, fyzickej či mentálnej úrovni.

Dávajúci sa však nezameriava,  len na stláčanie bodov. Jeho úlohou je zotrvať vo svojom strede, v prítomnosti, so schopnosťou vnímať ľudské telo, ako jazyk podvedomia, ktoré nás samo naviguje.

 

Dávať tantrické terapie znamená, byť schopný podporovať pri uvoľňovaní zablokovaného stresu na fyzickej, mentálnej či emočnej úrovni. Preto dávajúci musí byť schopný držať priestor, byť pevný vo svojom strede (prítomnosť), empatický a schopný nenechať sa ovládať svojimi emóciami. 

white-decorative-lines-1611134.png

1. Tantrický kurz napájania sa na svoju sexuálnu energiu a dávanie tantrickej masáže

Vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí sa chcú viac otvoriť v oblasti sexuality a zároveň vedieť poskytovať tantrickú masáž, či už svojim klientom, alebo partnerom

Práca so sebou:

 • Práca so svojou vlastnou sexualitou- t.j. naučiť sa prežívať sexualitu generovanú zvnútra a nie z okolia

 • Objaviť, kde sa nachádzam v oblasti sexuality, čo sa týka viny, strachu, hanby.

 • Zameranie pozornosti na telo, na prítomnosť

 • Cvičenia, ktoré nám pomôžu spojiť sa so svojím telom, svojimi zmyslami s využitím sexuálnej energie

Práca s klientom:

 • Pochopenie princípu tantrického zobúdzania tela a zmyslov  „tantra  masáže“

 • Úvodný rozhovor a hranice

 • Vhodne a nevhodné oleje, aróma-mágia

 • Zásady hygieny

 • Úvodný rituál

 • Aktivácia tela a práca s dychom, pohybom, zvukom

 • Uvoľňovanie napätia v tele cez rôzne formy dotykov a vnemov za použitia rôznych predmetov na zobudenie a zvedomenie tela

 • Zobúdzanie citlivosti pokožky klienta mäkkými predmetmi

 • Formy olejových dotykov - energetizujúce, zmyselné, ukľudňujúce

 • Niektoré prvky Kahuny 

 • Ukončenie - prijatie, rešpekt

 • Rozhovor po masáži

 

 

Cena kurzu 568-, €

Po absolvovaní  Tantra kurzu I. budete schopní poskytnúť celú tantra masáž s úplným  postupom umenia dotyku, ktorý nezahŕňa intímnu masáž. Taktiež sa dotknete práce so svojou vlastnou sexuálnou energiou. 

181943_1.png

Miesto konania je v Martine.

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo priamo emailom a telefonicky.
 

Termíny 2022:

 • 24. - 27. Február

 • 21. - 24. Apríl

 • 7. - 10. Júl

 • POZOR ZMENA! 8-11. September 

 • 13-16. Október


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

11. Kurz tantrickej masáže intímnych častí
(po absolvovaní Tantra kurzu 1.)

Obsah Tantra kurzu:

 • Zhrnutie, masáže a princípy z tantrického kurzu 1. 

 • Erotogénne zóny a stupeň citlivosti danej zóny

 • Pochopenie princípov dotyku a masáže intímnych miest   

 • Masáž Intímnych častí (joni, lingam) - rozdielnosť dotykov u muža a u ženy

 • Masáž prostaty, masáž konečníka a ich význam

 

 

Cena kurzu 568-, €

181943_1.png

Možnosť kurzu pre jednotlivca:

 • individuálny prístup, v dohodnutom termíne, ktorý vám vyhovuje. Obsah individuálneho kurzu II. bude zameraný len na intímnu masáž, masáž prostaty a konečníka. Bez možnosti využitia zľavy.

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo priamo emailom a telefonicky.

 

Termíny 2022:

 • 24. - 27. Marec

 • 26. - 29. Máj

 • 21. - 24. Júl

 • 20. - 23. OktóberEmail: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

111. Kurz Tantrické terapie
(po absolvovaní Tantra kurzov 1. a 11.)

Obsah Tantra kurzu:

 • Zhrnutie Tantra kurzu 1. a 2.  

 • Cvičenia, ktoré nám pomôžu  znova sa napojiť na svoje telo

 • Tantrická masáž s prvkami Kahuny 

 • Pochopenie princípov tantrických terapií  

 • Tantric Body De-armouring - Tantrické odblokovanie tela vonkajšie

 • Aktivácia tela a práca s dychom pohybom a zvukom

 • Technika stláčania jednotlivých bodov a dôležitosť vedomej prítomnosti

 • Rozoznanie stratégie tela vyhnutiu sa emócii

 • Dôležitosť vytvorenia bezpečného priestoru

 • Udržiavanie telo aktivované a v prítomnosti

 • Dôležitosť nevpúšťania svojich vlastných emócií

 • Praktické videá bodov na vonkajší de-armouring

 

 

Cena kurzu 568-, €

181943_1.png

Možnosť kurzu pre jednotlivca:

 • individuálny prístup, v dohodnutom termíne, ktorý vám vyhovuje. Obsah individuálneho kurzu III. bude zameraný len na vonkajšie body používané k tantrickému odblokovaniu tela. Bez možnosti využitia zľavy.

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo priamo emailom a telefonicky.

 

Termíny 2022:

 • 24. - 28. August

 • 24. - 27. November


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png

1V. Kurz Tantrické terapie intímne časti

Obsah Tantra kurzu:

 • Zhrnutie predošlých kurzov 

 • Prejdenie si vonkajšieho odblokovania tela 

 • Tantrické odblokovanie tela - vnútorné

 • Vaginálne mapovanie, joni de-armouring

 • Análne mapovanie, análny de-armouring

 • Mapovanie prostaty, de-armouring prostaty

 

 

Cena kurzu 568-, €

Ak sa rozhodnete absolvovať  kurzy 1-3 v jednom kalendárnom roku máte zľavu 100€ z každého ďalšieho nasledujúceho kurzu. (odrátané naraz v poslednom kurze). Prvý zaplatíte v plnej výške a z každého ďalšieho máte odrátaných 100€.

Skupinka pre 4-6 osôb.

Po absolvovaní kurzu 100€ zľava na videokurz tantrickej masáže.

181943_1.png

Miesto konania je v Martine.

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie, alebo priamo emailom a telefonicky.

 

Termíny 2022:

 • 24. - 27. November


Email: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

Prihlásiť sa